ОБАВЕШТЕЊА

УПРАВНИЦИ СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Обавештавају се управници стамбених заједница да како је чланом 49. став 3. Закона о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“, број 104/16 и 9/2020 – др. закон) прописано да мандат управника траје четири године, ако одлуком о избору није одређено краће време, а по истеку времена на које је изабран може бити поново биран. По истеку мандата управника, ако није изабран нови управник, он је дужан да врши ову функцију још 30 дана од дана истека мандата.

У складу са чланом  23. и чланом 49. Закона о становању и одржавању зграда  потребно je благовремено  извршити реизбор управника или изабрати новог, записнички то утврдити и записник уз одговарајућу пријаву, копију или очитану личну карту управника и доказ о уплати административне таксе у износу од 300,00 динара доставити у писарници Градске управе Града Пожаревца – канцеларија број 9, како би промена била унета у Регистар стамбених заједница.

Пријаву у одговарајућој форми и инструкције за уплату административне таксе, као и све остале информације, можете добити у канцеларији број 104. Градске управе Града Пожаревца, позивом на телефон 012/539742 или путем мејл адресе jjurisic@pozarevac.rs

ЈАВНА РАСВЕТА

Пријаву проблема јавне расвете можете извршити: у канцеларији 104. Градске управе града Пожаревца; позивом на телефон 012/539742 -контакт особа Владица Милић; или електронском пријавом на линку https://kdes.pozarevac.rs/prijava/.

АУТО СЕДИШТА

Пријаву за ауто седиште можете извршити: у канцеларији 104. Градске управе града Пожаревца; позивом на телефон 012/539742 -контакт особа Иван Тирнанић; или електронском пријавом на линку https://pozarevac.rs/evidencija-roditelja-koji-su-ostvarili-pravo-na-besplatno-auto-sediste/

Scroll to Top