ЕНЕРГЕТИКА

Послови из делокруга енергетике су : послови који се односе на спровођење основних начела енергетске политике,послови који се односе на дефнисање стратегије и планова развоја енергетике на локалном нивоу у вези са планирањем и развојем енергетике на територији Града, спровођење мера енергетске ефикасности, сарадњу са надлежним министарством ради спровођења Акционог плана за енергетску ефикасност у Републици Србији, иницирање програма и пројеката из областиенергетске ефикасности и координира активностима на реализацији истих, те координира активности на доношењу енергетског биланса града, послови који се односе на прописивање услова и начина снабдевања топлотном енергијом и тарифни системи за одређивање цене топлотне енергије, послови у вези са реализацијом и унапређењем система енергетског менаџмента.

Све информације везане за енергетску ефикасност можете добити на телефон 012/539 742 или на следећем линку https://ceee.pozarevac.rs/

Правилник-енергетска санација породичних кућа и станова

Scroll to Top